Velkomen til Austevollbadet

Austevoll sitt Folkehelsefyrtårn der alle kan finna si tid for aktivitet, anten du er mosjonist, kokurransesymjar, likar å trimme i vatn eller bade og leike med familie og vener. 

Austevollbadet har 2 basseng


Eitt 25m basseng med 6 banar og 28 grader. I terapibassenget er det 32 grader, og med berre 70cm på grunna er det eit eldorado sjølv for dei minste borna. 

Me har stort fokus på sikkerheit


Med tydelege reglar for dei badande og badevertar med jamnleg oppdatering av livredning sikrar me ein trygg kvardag for alle som er innom hos oss.

Reinhaldet vårt foregår 100% utan kjemiakaliar 


Me held det reint og fritt for bakteriar med dagleg vask av alle overflater med 180 grader varm damp. 
Bra for våre badande, våre badevertar og for miljøet.   

Opningstider i Austevollbadet

Austevollbadet er ope for publikum

Tysdag                    kl. 06:00-0800
                                  kl. 16:00-20:30

Torsdag                   kl. 10:00-16:00

Fredag                     kl. 10:00-16:00

Laurdag                   kl. 10:00-16:00

Sundag                    kl. 10:00-18:00

Pensjonistane har i tillegg eigne tider:

Tysdag                     kl. 11:00-14:00

Kurs og trim i vatn

I Austevollbadet kan du delta på ei rekkje kurs:

Påmelding og spørsmål til post@austevollbadet.no

 • Babysymjing 1 (3-8 mnd)    
 • Babysymjing 2 (6-12 mnd)  
 • Babysymjing 3 (10-18 mnd)
 • Småbornsymjing 1 (1,5-3 år)                                     
 • Småbornsymjing 2 (2-4 år)                                         
 • Småbornsymjing vidaregåande (gjennomført småbornsymjing 1 & 2)
 • Søskensymjing (maks 6 år)   
 • Fødselsforberedande vassgym for gravide                   

Babysymjing          kr. 1.950,-   
Småbornsymjing  kr. 1.400,-     
Søskensymjing      kr. 1.800,-   
Vassgym gravide kr. 1.200,-

                  

Du kan delta med ordinær billett, klippekort, halvårskort eller årskort på desse timane:

 • Vassgym med Gosia             onsdag kl. 19:15-20:00
 • Vassgym for pensjonistar    tysdag  kl. 12:00-12:45
 • Vassjogging                             tysdag  kl. 19:00-19:40
 • Vassgym styrke                       tysdag  kl. 19:45-20:00
 • Vassgym for revmatikarar    tysdag  kl. 15:15-16:00