Velkomen til Austevollbadet

Austevoll sitt Folkehelsefyrtårn der alle kan finna si tid for aktivitet, anten du er mosjonist, kokurransesymjar, likar å trimme i vatn eller bade og leike med familie og vener. 

Austevollbadet har 2 basseng

Eitt 25m basseng med 6 banar og 28 grader. I terapibassenget er det 32 grader, og med berre 70cm på grunna er det eit eldorado sjølv for dei minste borna. 

Me har stort fokus på sikkerheit

Med tydelege reglar for dei badande og badevertar med jamnleg oppdatering av livredning sikrar me ein trygg kvardag for alle som er innom hos oss.

Reinhaldet vårt foregår 100% utan kjemiakaliar 

Me held det reint og fritt for bakteriar med dagleg vask av alle overflater med 180 grader varm damp. 
Bra for våre badande, våre badevertar og for miljøet.   

Opningstider i Austevollbadet

Austevollbadet er ope for publikum

Måndag                     kl. 12:00-18:00

Tysdag                       kl. 12:00-1800
-Kun for vaksne       kl. 18:00-20:00

Onsdag                      kl. 12:00-18:00

Torsdag                      kl. 12:00-18:00
-Kun for vaksne        kl. 18:00-20:00

Fredag                        kl. 10:00-18:00

Laurdag                      kl. 10:00-18:00

Sundag                       kl. 10:00-18:00

Pensjonistane har i tillegg eigne tider:

Tysdag & Torsdag    kl. 10:00-12:00

Kurs og trim i vatn

I Austevollbadet kan du delta på ei rekkje kurs som startar i veke 6, 2021.

Påmelding og spørsmål til post@austevollbadet.no

 • Babysymjing 1 (3-8 mnd)    
 • Babysymjing 2 (6-12 mnd)  
 • Babysymjing 3 (10-18 mnd)
 • Småbornsymjing 1 (1,5-3 år)                                     
 • Småbornsymjing 2 (2-4 år)                                         
 • Småbornsymjing vidaregåande (gjennomført småbornsymjing 1 & 2)
 • Søskensymjing (maks 6 år)                       

Alle kursa går 10 gonger

Babysymjing kr. 1.950,-   Småbornsymjing kr. 1.400,-     

                  

Du kan delta med ordinær billett, klippekort, halvårskort eller årskort på desse timane:

NB: Pga. covid-19 restriksjonar er oppstart av gym og kurs for vaksne utsatt inntil vidare

 • Vassgym med Gosia             onsdag kl. 20:00-20:45
 • Vassgym for pensjonistar    tysdag  kl. 12:00-12:45
 • Vassjogging                             tysdag  kl. 19:00-19:40
 • Vassgym styrke                       tysdag  kl. 19:45-20:00
 • Vassgym for revmatikarar    tysdag  kl. 15:15-16:00