Velkomen til Austevollbadet

Austevoll sitt Folkehelsefyrtårn der alle kan finna si tid for aktivitet, anten du er mosjonist, kokurransesymjar, likar å trimme i vatn eller bade og leike med familie og vener. 

Austevollbadet har 2 basseng

Eitt 25m basseng med 6 banar  og 28 grader. I terapibassenget er det 32 grader, og med berre 70cm på grunna er det eit eldorado sjølv for dei minste borna. 

Me har stort fokus på sikkerheit

Med tydelege reglar for dei badande og badevertar med jevnleg oppdatering av livredning sikrar me ein trygg kvardag for alle som er innom hos oss.

Reinhaldet vårt foregår 100% utan kjemiakaliar 

Me held det reint og fritt for bakteriar med dagleg vask av alle overflater med 180 grader varm damp. 
Bra for våre badande, våre badevertar og bra for miljøet.   

Opningstider i Austevollbadet

Austevollbadet er ope for publikum

Tysdag og torsdag  kl.1200-1900

Fredag, laurdag og sundag  kl.1000-1600

Pensjonistane har i tillegg si eiga tid:

Tysdag og torsdag kl.1100-1200

Kurs og trim i vatn

I Austevollbadet kan du delta på ei rekkje kurs.

Med erfarne instruktørar arrangerar me:

  • Vasstilvenningskurs for born frå 2 år
  • Lær-å-symje-kurs for vaksne som ikkje kan symje
  • Teknikk-kurs i crawl og brystsymjing
  • Fødselsforberedande vanngym for gravide med jordmor og vassgyminstruktør

Pris for kurs er 1400kr for 10 gonger og 750kr for kurs som går 5 gonger.

Me har ulike trimgrupper i tillegg til symjing.

Desse kan du delta på med ordinær billett, klippekort, halvårskort eller årskort i haust, vinter og vårsesong.

  • Vassgym 2 gongar i veka 
  • Eigne vassgymtimar for pensjonistar,
  • Vassjogging med styrke 2 gonger i veka. 
  • Vassgym for revmatikarar