Velkomen til Austevollbadet

Austevoll sitt Folkehelsefyrtårn der alle kan finna si tid for aktivitet, anten du er mosjonist, kokurransesymjar, likar å trimme i vatn eller bade og leike med familie og vener. 

Austevollbadet har 2 basseng

Eitt 25m basseng med 6 banar  og 28 grader. I terapibassenget er det 32 grader, og med berre 70cm på grunna er det eit eldorado sjølv for dei minste borna. 

Me har stort fokus på sikkerheit

Med tydelege reglar for dei badande og badevertar med jevnleg oppdatering av livredning sikrar me ein trygg kvardag for alle som er innom hos oss.

Reinhaldet vårt foregår 100% utan kjemiakaliar 

Me held det reint og fritt for bakteriar med dagleg vask av alle overflater med 180 grader varm damp. 
Bra for våre badande, våre badevertar og bra for miljøet.   

Opningstider i Austevollbadet

Austevollbadet er ope for publikum

Tysdag                       kl.0600-0800

Tysdag og torsdag  kl.1600-2030

Laurdag                      kl.1000-1600

Sundag                       kl.1000-1800

Pensjonistane har i tillegg eigne tider:

Tysdag   kl.1100-1400

Torsdag kl.1100-1230

Kurs og trim i vatn

I Austevollbadet kan du delta på ei rekkje kurs som startar i veke 2, 2021.

påmelding og spørsmål til post@austevollbadet.no

 • Småbornsymjing 1 (Duppe)                                     
 • Småbornsymjing 2 (Elias)                                         
 • Småbornsymjing vidaregåande                            
 • Lær-å-symje-kurs for vaksne                                 
 • Teknikk-kurs i brystsymjing  og crawl                                    
 • Fødselsforberedande vanngym for gravide         

Kursa går 10 gonger og kostar 1400kr. eller 8 gonger 1140kr.                            

Du kan delta med ordinær billett, klippekort, halvårskort eller årskort på desse timane:

 • Vassgym med Gosia             onsdag kl.2000-2045
 • Vassgym for pensjonistar     tysdag  kl.1200-1245
 • Vassjogging                             tysdag  kl.1900-1940
 • Vassgym styrke                       tysdag  kl.1945-2015
 • Vassgym for revmatikarar   onsdag  kl.1915-2000