OPNINGSTIDER

BADEREGLAR

KURS OG TRIM

PRISAR

Velkomen til Austevollbadet

-

Austevoll sitt Folkehelsefyrtårn der alle kan finna si tid for aktivitet, anten du er mosjonist, kokurransesymjar, likar å trimme i vatn eller bade og leike med familie og vener. 

-

Austevollbadet har 2 basseng

Eitt 25m basseng med 6 banar og 28 grader. I terapibassenget er det 32 grader, og med berre 70cm på grunna er det eit eldorado sjølv for dei minste borna. 

-

Me har stort fokus på tryggleik

Med tydelege reglar for dei badande og badevertar med jamnleg oppdatering av livredning sikrar me ein trygg kvardag for alle som er innom hos oss.

-

Reinhaldet vårt foregår 100% utan kjemiakaliar 

Me held det reint og fritt for bakteriar med dagleg vask av alle overflater med 180 grader varm damp. 
Bra for våre badande, våre badevertar og for miljøet.

-

Aktivitet for store og små

.

-

lagt til handlevogn