Kurs & aktivitetar

Startar opp att i veke 33, 8 gongar


Babysymjing 1 (3-8 mnd)
                            kr. 1.800,-

Babysymjing 2 (6-12 mnd)                          kr. 1.800,-

Babysymjing 3 (10-18 mnd)                        kr. 1.800,-

Småbornsymjing 1 (1,5-3 år)                      kr. 1.800,-  

Småbornsymjing 2 (2-4 år)                        kr. 1.800,-  

Småbornsymjing vidaregåande
(gjennomført småbornsymjing 1 & 2)
.     kr. 1.800,-  

Søskensymjing (maks 6 år)                        kr. 1.800,- 

Fødselsforberedande vassgym - gravide kr. 1.200,- (startar i september)

 

-

-

-

-

Trim i vatn

Du kan delta med ordinær billett, klippekort, halvårskort eller årskort på:


 Vassgym med Gosia              onsdag  kl. 19:00-19:45

Vassgym for pensjonistar      tysdag   kl. 12:00-12:45

Vassjogging                              tysdag   kl. 19:00-19:45

Vassgym styrke                        tysdag .kl. 19:45-20:00

Vassgym for revmatikarar     torsdag kl. 15:15-16:00 

-