Kurs og aktivitetar

-

Oppstart veke 3
      10 gonger

Baby 1 (3-8 mnd.)

Babyar som ikkje har delteke på babysymjing før

Baby 2 (7-12 mnd.)

Passar for dei som har gjennomført Baby 1           

Baby 3 (10-18 mnd.)

     Passar for dei som har delteke på babysymjing før

Småborn 1 (1,5-4 år)

Vanntilvenningskurs                                                    

Småborn 2 (3-5 år)

Passar for dei som er godt vanntilvendt               

Søskensymjing (2-5 år)

Fokus på ulike grep og sjølvbergingsprinsipper for dei minste. Dei større borna får oppgåver frå eigen instruktør etter sitt nivå. Ein vaksen med uti per barn. Passar for søsken der minste er 1,5-3 år og største er 4-6 år.

-

-

-

1800,- per kurs
      400 kr i rabatt for dei som har årskort

Tirsdagar:

Baby 1

Kl. 14:00   
Baby 2 Kl. 14:30
Småborn 1 Kl. 15:00
Småborn 2

Kl.15:30

Søskensymjing ny gruppe

Kl. 16:00

Søskensymjing vidaregåande Kl. 16:30
Torsdagar:
Baby 1 Kl. 09:45
Baby 2 Kl. 10:15
Baby 1 Kl. 15:00
Baby 3 Kl. 15:30 

-

Trim i vatn

Du kan delta med ordinær billett, klippekort, halvårskort eller årskort på:

Vassgym pensjonistar Tysdag 12:00-12:45
Vassjogging Tysdag 16:30-17:15
Vassgym Tysdag 19:00-19:45
Vassgym revmatikar Onsdag 19:05-19:50
Vassjogging med Aquahiit 30/30 Torsdag 18:00-19:00

 

lagt til handlevogn