Kurs og aktivitetar

-

Oppstart veke 36     10 gonger

Påmelding KURS - Austevollbadet

Baby 1 (3-8 mnd.)

Babyar som ikkje har delteke på babysymjing før

Baby 2 (7-12 mnd.)

Passar for dei som har gjennomført Baby 1           

Baby 3 (10-18 mnd.)

     Passar for dei som har delteke på babysymjing før

Småborn 1 (1,5-4 år)

Vanntilvenningskurs                                                    

Småborn 2 (3-5 år)

Passar for dei som er godt vanntilvendt               

Søskensymjing (2-5 år)

Fokus på ulike grep og sjølvbergingsprinsipper for dei minste. Dei større borna får oppgåver frå eigen instruktør etter sitt nivå. Ein vaksen med uti per barn. Passar for søsken der minste er 1,5-3 år og største er 4-6 år.

Symjekurs for barn 8-10 år  

Dette kurset fyljger skuleåret, med 10 treningar før jul og 10 etter, totalt 20 treningar inkludert i prisen

Synkronsymjing 8-12 år

Dette kurset fyljger skuleåret, med 10 treningar før jul og 10 etter, totalt 20 treningar inkludert i prisen

-

-

-

1800,- per kurs
    

Tirsdagar:
Baby 2 kl. 14:00

Baby 1

Kl. 14:30

Synkronsymjing

Kl. 15:15
Søskesymjing kl. 16:00

Torsdagar:

Baby 1 Kl. 09:45
Baby 3 Kl. 15:00
Småborn 2 Kl. 15:30

Trim i vatn

Du kan delta med ordinær billett, klippekort, halvårskort eller årskort på:

Vassgym pensjonistar Tysdag 11:45-12:30
Vassjogging Tysdag 16:30-17:15
Vassgym Tysdag 19:00-19:45
Vassgym revmatikar Onsdag 19:05-19:50
Vassjogging med Aquahiit 30/30 Torsdag 18:00-19:00

 

lagt til handlevogn