Opningstider i sommar

.

Vanlege opningstider

-

Ope for alle:                      

Tirsdag    kl. 16:00-20:30

Torsdag   kl. 16:00-20:30

Laurdag   kl. 10:00-16:00

Sundag    kl. 10:00-18:00

-

Ope for pensjonistar:     

Tirsdag     kl. 11:00-14:00

Torsdag    kl. 11:00-12:30

-