Opningstider i Austevollbadet

.

-

   Ope for alle:                      

                   Tirsdag    kl. 16:00-20:00                       

                   Torsdag   kl. 16:00-20:00                      

                  Laurdag   kl. 10:00-16:00                    

Sundag    kl. 10:00-18:00  

Lunsjsymjing for vaksne:

Fredag kl.11:00-13:00                

-

    Ope for pensjonistar:     

Tirsdag     kl. 11:00-14:00                  

Torsdag    kl. 11:00-12:30                  

-

Ope for SeBra:

Mandag kl.09:00-11:00

          

-